YETENEĞİ KEŞFEDER, GELİŞTİRİR.

ne yapıyoruz?

Günümüzde üniversite ve meslek seçimi yaparken büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Eğitim sisteminin bir sonucu olarak öğrencilere, kariyer ve gelecek planlamasından ziyade sınav odaklı bir planlama dayatılıyor. Bu durum, sınav sonrası kariyer belirleme süreci için büyük tehlike oluşturmakta.

Sınav ve kariyer planlaması öğrencinin akademik bilgi edinmesinin yanında bireysel gelişiminin, sorgulayan, farkındalık sahibi bir birey olmasının çokça rol oynadığı bir süreç. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını keşfedememesi, kendini tanımaması, velilerin ise çocuklarını çocuklarıyla uyumlu olup olmadığını göz ardı ederek trend mesleklere yönlendirmesi sebebiyle birçok kişi yanlış meslek seçiminde bulunuyor. Yanlış seçimler öğrenciler için ilerleyen dönemde çok fazla soruna sebep olacak biri diğerini tetikleyecek olumsuz bir başlangıç oluşturuyor. Bu nedenle bireyi tanımadan doğru bir yönlendirme yapılmadığında bireyin motive olduğu, mutlu olup, başarı gösterdiği bir sürece sahip olmak pek mümkün değil.

Bunun dışında özellikle lise dönemi, öğrenciler için birçok aldatıcı, tehlikeli unsurlarla dolu. Örneğin, bilgisayar oyunları, sosyal medya, kötü arkadaş çevresi ve aile ile düzgün kurulamayan iletişim sonrası edinilen problemler, rahatsızlıklar… Kendini henüz yeterince tanıyamamış gençlerin bu unsurlar tarafından çeldirilmesi, engellenmesi oldukça mümkün. Maalesef gençler en verimli zamanlarını bu sebeplerle kısa süreli zevk veren uğraşlarla ziyan etmektedir. Bu hususta doğru yöntemler ve müdahaleler kullanamazsa daha büyük sorunlar ve zaman kaybı kaçınılmaz olmaktadır.

Biliyor musunuz?

yüzde

Elemanonline.net’in yaptığı araştırmaya göre çalışanların bu kadarı işinden memnun değil.

yüzde

11,350 kişi arasında yapılan bir ankette çalışanların yüzde 72’si  işini değiştirmeyi düşünüyor.

peki biz nasıl bir çözüm öneriyoruz?

Kariyer Analizi

Öğrencilerin mesleki yatkınlıkları denenmiş metot ve uygulamalar ile tespit edilerek iş hayatlarında başarılı ve mutlu olacağı mesleklerin belirlenmesi sürecidir. Bu süreç teorik çalışmaların yanı sıra uygulamalı ve deneysel çalışmalar da içermektedir. Öğrencinin mesleği belirlendikten sonra bu meslek dalından mentor ile eşleşerek eğitimine devam eder.

Eğitim Koçluğu

Öğrenci mentorüyle eşleştikten sonra en az haftada 1 gün olmak üzere düzenli görüşmelerle eğitim koçluğu aşaması başlar. Bu aşamanın adımlarına adımları::
-Bireyi tanıma ve hedef belirleme
-Öğrenme yöntemlerinin anlatılması
-Bireysel özellikleri ortaya çıkarma
-Etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama
-Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma
-Öz güveni arttırma
-Eğitim kurumu, aile ve
birey arasındaki uyumu sağlama

Mesleki Bilgilendirme

Bu aşamada kariyer analizi sonucu belirlenen meslek aşağıdaki adımlarla öğrencilere tanıtılır:
-Lise ve üniversite konuları arasındaki
bağlantının kurulması

-Yeni – trend çalışma konularının birincil ağızdan aktarılması
-İlgili mesleklerde çalışma hayatının tanıtılması
-Mesleğe yönelik proje ve çalışmaların yapılması
-Mesleki çalışmalar için laboratuvar, klinik, ofis ve atölye imkanlarının sunulması
-Sektör gezileri

Mentör
Öğrenci
Mutlu Veli
Harcanan saat

Mentörlük Başvuruları Başladı

Öğrencilerimizin Yeteneklerine ve Gelişimlerine katkı sağlayacak mentör adaylarını arıyoruz.

Eğer başvurmak istiyorsanız;

Öğrencilerimiz Ne Dedi?