Hizmetlerimiz

Akademik Destek

Kişisel Gelişim

Mesleki Bilgilendirme

Sunum-Proje

Sorunlar

Kaşif Eğitim mentörlük programına katılan öğrencilerimiz Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyan ya da bu üniversitelerden mezun mentörlerle çalışma imkanı bulur. Mentör ekibimiz makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik mühendisliği, imalat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, uzay ve havacılık mühendisliği, kimya mühendisliği, diş hekimliği, psikoloji, mimarlık, hukuk, tıp, temel bilimler, bölümlerinden öğrencilerden ve mezunlardan oluşmaktadır. Bu çeşitlilik içerisinde öğrenciler kendisine uygun alanı keşfetmek ve için çok büyük bir imkana sahiptir. 

Mentörlerimiz akademik hayatın yanı sıra spor, müzik, katıldığı sosyal kulüpler ve çeşitli hobilerini öğrenci ile paylaşarak hem öğrencileri ile kurdukları bağı güçlendirir hem de öğrencilerin sosyal yeteneklerini kuvvetlendirir. 

Mentörlük içeriği 5 başlıkta değerlendirilir:

Akademik Destek

noun_631481_cc

Föyler

noun_774435_cc

Soru Bankası

noun_1013163_cc

Program Hazırlama

 • akademik
 • kişisel
 • sosyal
 • aile

Akademik destek kısımda öğrencinin verimli ders çalışması , düzenli ders takibi , hedef belirleme ve gereksinimlerinin yerine getirilmesi üzerine çalışılır. Öğrencilerin gelişimi takip edilir , zaman yönetiminin yapılması sağlanır. Üniversite ile lise arasında köprü kurulur . Öğrenci farkında olarak hareket eder ve yapılanların önemini benimser .

Kişisel Gelişim

noun_549698_cc

Kitap Kritiği

noun_295228_cc

Dizi-Film Kritiği

noun_544630_cc

Kurslar

noun_81667_cc

Eğitimler

 • öfke yönetimi
 • zaman yönetimi
 • stres yönetimi
 • etkili iletişim

Öğrencilerin yaşadığı sorunlar üzerine spesifik olarak kişisel gelişim eğitimleri verilir ve gelişim sürecinin takibi yapılır. Sorun çözülene kadar çeşitli kişisel gelişim eğitimleri verilir ve yöntemler uygulanır. Aynı zamanda öğrencinin yapmak istediği spor faaliyetleri ve çalmak istediği enstrümanlar belirlenir ve uygun kursa yönlendirilerek takibi yapılır. Diğer yandan öğrenci ile birlikte kitap okumaları ve kritikleri yapılır , kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır.

mesleki bilmemne

Mesleki Bilgilendirme

noun_881450_cc

Ders İçerikleri

noun_981038_cc

İş İmkanları

noun_651375_cc

Saha Dalları

noun_327966_cc

Dersler Arası Bağlantılar

noun_1201235_cc

Üniversite ve İmkanları

noun_1171193_cc

Mesleki Konular

Mesleki boyutta öğrencilerin akıllarındaki bütün sorular detaylı şekilde cevaplanıyor , üniversitedeki ders içerikleri ve bunların lise ile arasındaki bağlantılar kuruluyor. Sektörler, sahalar ve iş imkanları anlatılıyor. Üniversitelerin kendine özgü imkanları ve faaliyetleri belirtiliyor. Bu şekilde üniversite tercih döneminde kararsız kalma problemini çözmüş oluyoruz. 

Sunum - Proje

noun_668605_cc

Farklı konular

Prezi_logo_transparent_2012

Prezi Eğitimi

noun_1217987_cc

Yarışmalar

noun_400135_cc

İçerik Paylaşımı

 • dergi
 • kitap
 • link
 • video

Öğrencinin gelişen teknoloji , sanat , tarih gibi konulardan geri kalmaması için mentör ile ortak belirlenen konu üzerine araştırmalar yapılır ve veriler toplanır. İlerleyen kısımda öğrenciden bu toplanan bilgileri birleştirmesi ve sunum haline dönüştürmesi istenir.  Bu kısımda ki amacımız öğrencinin etkili sunum yapabilme becerisini geliştirmek ve özgüvenini arttırmak

Sorunlar

noun_172489

Ailevi

noun_104631_cc

Kişisel

noun_165313_cc

Çevresel

Ergenlik döneminde öğrenciler ailevi , çevresel veya kişisel anlamda problem yaşayabilmektedirler. Öğrenciler ile kurulan samimi bağın katkısıyla bu sorunlar üzerine öğrenci ile birlikte çözüm yolları aranmakta , sorunun boyutuna göre psikologlarımızdan profesyonel destek alınmaktadır.

Kaşif Mentörlük Programının sunduğu avantajlar:

Doğru Meslek Seçimi

Öğrenci, gelecekte yapmak istediği işi ya da okumak istediği bölümü deneyimleyerek keşfeder. Mesleki eğilimi belirlenen öğrenciler belirlenen meslekle ilgili sahada deneyim kazanma imkanına sahip olabilir.

Çalışmayı Sevmek

Kaşif eğitim öğrencilerin dersleri zorla değil severek çalışmasını sağlamaya çalışır. Mentörler gördükleri derslerin üniversitedeki derslerle ya da mesleki hayatta kullanacakları konularla ilişkilerini öğrencilere anlatır. Mentörler teorik konuları somut örneklerle canlandırarak öğrencilerin anlamasına yardımcı olur.

Dönemlik Projeler

Öğrenciler isteğe bağlı olarak mentörleriyle dönemlik bir proje ya da ödev yapabilir. Bir 3D çizim/tasarım programı öğrenmek, bir yabancı dil belgesi almak, bir enstrüman çalmayı öğrenmek gibi konular verilebilir. Dönemlik projeler öğrencinin dönem sonunda kendine somut bir fayda sağladığını gösterecek, mesleki ve sosyal anlamda özgüvenini arttıracaktır.

Özgüven gelişimi

Öğrencilerimizin sadece lisede değil, hayatta da başarılı ve faydalı birer birey olmalarını sağlıyoruz. Liderliklerini ortaya koymalarını, akranlarını organize etmelerini ve onlara ilham vermelerini ve onlardan ilham almalarını istiyoruz.

Bize Ulaşmak mı İstiyorsun?

OK